Xác định chi phí giám sát đánh giá đầu tư từ A đến Z

Trong việc đầu tư và tham gia đầu tư luôn cần quan tâm đến những loại chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư của mình. Những loại chi phí nào là đúng, những loại chi phí nào là hợp lý, những loại chi phí nào được luật định đều cần phải quan tâm và nắm bắt rõ. Bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về một loại cho phí phát sinh trong quá trình đầu tư là “Chi phí giám sát đánh giá đầu tư

Chi phí giám sát đánh giá đầu tư là gì?

Chi phí giám sát đánh giá đầu tư là một khoản tiền được chi trả phát sinh trong quá trình đầu tư được luật pháp Việt Nam quy định (cụ thể là tại Nghị định số 29/2001 do Chính phủ ban hành). Có thể hiểu về loại chi phí này là khoản tiền mà chủ chương trình, chủ đầu tư hay cơ quan ký kết dự án được nhận. Đây là một khoản phí cần thiết, được sử dụng cho việc quản lý dự án đầu tư đó có được thực hiện đúng theo kế hoạch hay không, có theo kịp tiến độ mà dự định ban đầu đặt ra hay không. Khoản kinh phí này chính là một khoản tiền lương cho việc giám sát sự án đó kể từ khi chuẩn bị bị đến khi tiến hành, hoàn tất, nghiệm thu và bàn giao cho bên chủ sở hữu đưa và sử dụng và khai thác. 

chi phí giám sát đánh giá đầu tư

Cách xác định Chi phí giám sát đánh giá đầu tư

Chi phí giám sát đánh giá đầu tư được tính như sau, gồm: 2% chi phí đánh giá ban đầu, 2% chi phí đánh giá giữa giai đoạn hoặc giữa kỳ, 3% chi phí đánh giá cho kết thúc và thêm 3% chi phí đánh giá đột suất tức là có thể trước hoặc trong quá trình sử dụng. Tổng cộng, Chi phí giám sát đánh giá đầu tư chiếm 10% số chi phí của việc quản lý dự án, chương trình. 

chi phí giám sát đánh giá đầu tư

Việc tính toán này đôi khi sẽ xảy ra sai sót như trong một số trường hợp có thể xảy ra như mức chi phí được định ra không phù hợp (cao hơn so với thực tế) hoặc đối với những dự án, chương trình có quy mô lớn thì càng cần quan tâm đến điều này. Quý khách hàng có thể tham khảo việc thuê các chuyên gia tư vấn trong hoặc ngoài nước có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này để tính toán và xác định Chi phí giám sát đánh giá đầu tư một cách chuẩn xác, tránh trường hợp sai lệch dẫn đến thất thoát tiền bạc, thậm chí là thiếu vốn. 

Chi phí giám sát đánh giá đầu tư có thuộc chi phí quản lý dự án?

Theo quy định của pháp luật (căn cứ vào Quyết định số 957 của Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 29/09/2009 quy định về các loại định mức cho chi phí quản lý dự án và việc tư vấn đầu tư, xây dựng các công trình thì Chi phí giám sát đánh giá đầu tư thuộc trong chi phí quản lý dự án. Chi phí quản lý dự án đầu tư là khoản tiền, khoản chi phí cho quản lý dự án, được tính vào tổng mức đầu tư và xây dựng của dự án đó. Chi phí này sẽ không bao gồm loại chi phí cho Cơ quan nhà nước thực hiện công việc quản lý của mình đối với các dự án theo hình thức đối tác công tư. Pháp luật cũng khẳng định đây là một loại chi phí cần thiết trong quá trình thực hiện việc đầu tư cho một dự án hay chương trình vì nó đảm bảo cho dự án, chương trình được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, đảm bảo lợi ích sử dụng về sau.

chi phí giám sát đánh giá đầu tư

 Chi phí giám sát đánh giá đầu tư cùng với chi phí đánh giá đầu tư, mỗi loại chiếm 10% chi phí quản lý dự án. Chi phí này sẽ bao gồm chi phí cho hoạt động tổ chức quản lý các công việc cần thiết cho dự án, giám sát việc đầu tư và đánh gia dựa trên thực tế giám sát quá trình xây dựng dự án, chương trình. Ngoài ra nó còn là chi phí “thực hiện công việc” theo quy định của pháp luật (Nghị định 10/2021 của Chính phủ, tại khoản 1 điều 30). Việc quy định như vậy sẽ đảm bảo quyền lợi cũng như áp đặt trách nhiệm đối với chủ dự án, chủ đầu tư hay đối với cả nhà đầu tư. 

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi. Hy vọng bạn đọc cảm thấy bài viết này thực sự bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *