CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi mỗi người dùng truy cập trang web này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng “cookie”, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của người dùng. người dùng khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của người dùng với thông tin khác do người dùng cung cấp. Thông tin này được cung cấp thông qua email người dùng gửi cho chúng tôi, hoặc thông tin người dùng điền khi họ muốn đăng ký, cung cấp phản hồi, yêu cầu hỗ trợ, trả lời khảo sát hoặc tham gia các hoạt động quảng cáo.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi giúp chúng tôi:
  • Trả lời câu hỏi của người dùng.
  • Cung cấp cho người dùng thông tin về các phiên bản và cập nhật phần mềm mới nhất trên Trang web của chúng tôi.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Trang web.
  • Tiến hành khảo sát người dùng.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của thanglongcapitalpremium.com.
Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng đăng nhập và thực hiện việc hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của chúng tôi. Phương pháp và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép người dùng truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của người dùng.

Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Khi người dùng gửi thông tin cá nhân của người dùng cho chúng tôi, người dùng đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và sử dụng vì lợi ích tối đa của người dùng. thanglongcapitalpremium.com sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của người dùng được giữ bí mật. Tuy nhiên, do những hạn chế về mặt kỹ thuật, không có dữ liệu nào được truyền qua internet có thể được bảo mật 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn rằng thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật hoàn toàn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên chúng tôi khuyên người dùng không nên gửi thông tin cho chúng tôi. thanglongcapitalpremium.com có ​​toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hay báo trước. Người dùng đồng ý rằng, khi người dùng sử dụng trang web của chúng tôi sau khi chỉnh sửa, có nghĩa là người dùng thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào sự sửa đổi này. Vì vậy, người dùng nên xem trước nội dung của trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.